Arkitektur

Boliger


Vi er stolte af at kunne kalde os specialister i boliger, som for os er arkitekturens adelsmærke. Boliger er nålen i kompasset for et samfund. De afspejler vores fælles selvforståelse og udstiller, hvad vi formår socialt, kulturelt og økonomisk. Vores arkitektur er inspireret af det samfund, vi er en del af.


Vi lægger vægt på det, vi kalder ’Den fleksible bolig’. I dag er det nødvendigt at bygge boliger, som kan designes specifikt til individuelle behov. Det handler ikke mere om ’one size fits all’, og vi favner de forskellige boliger, som markedet efterspørger. Der er forskel på, hvordan boliger til børnefamilier og seniorer eller en singlebolig skal udformes, både når det gælder funktionalitet og størrelse.


Kernekompetencen boligbyggeri går tilbage til tegnestuens start og tæller projekter som Grönings Have på Islands brygge, kanalbyen på Sluseholmen, kanalbyen på Stigbordene, Hammershøj og Hammershave i Helsingør, boliger på Strandvejen, etageejendomme, rækkehuse og boligtårne på Amagerstrand (Krimsvej).


Derudover har tegnestuen tegnet i Sverige, Tyskland, Bulgarien og Kina.


Byplanlægning


Gröning Arkitekter har arbejdet med at udvikle Københavns byplan igennem de sidste 15 år. En bar mark eller et goldt område med nedlagt erhverv bliver i vores hænder til en levende bydel med boliger, pladser og grønne arealer skabt til moderne mennesker. Vi er eksperter i byplanlægning.


Vi ser muligheder og har evnerne til at realisere dem i sammenspil med vores kunder. Sammen med vores kunder finder vi grunde, der kan byggemodnes og styrer processen fra idéen opstår, til lokalplanen godkendes. Vi skaber kvalitet og værdi.


Tegnestuen har sat sit tydelig finderaftryk på byudviklingen i København med f.eks. Sluseholmen, Stigbordene, Amagerstrand ved Krimsvej og IrmaByen urbanisering i Rødovre. Gröning Arkitekter er også hovedarkitekt på masterplanen for Enghave Brygge.