Enghave brygge - Masterplan


Enghave Brygge Masterplan


Type: Masterplan for boliger og erhverv

Adresse: Enghave brygge, København S

År: Afsluttet 2014

Omfang: 280.000m2

Bygherre: NPV, Nordicom, JM Danmark, By & Havn.

Arkitekt: Gröning Arkitekter, Danielsen Architecture med og Juul | Frost Arkitekter.

Hjemmeside: www.engholmene.dkAndre projekter på Enghave brygge:

ØC - Kærholm

ØB - Under udvikling

Uniscrap restauranger

ØA - Under udviklingNærhed til vand er den bærende idé i Enghave Brygge. Et lille Venedig i Københavns Havn med lejligheder der har udsigt til havnen og de nyanlagte kanaler. Gröning Arkitekter har udarbejdet masterplanen for udbygningen af det gamle københavnske kvarter, der i sin tid blev brugt til at ophugge skibe. Kanalerne er inspireret af Amsterdam og Christianshavn med boligkarréer placeret på boligøer.


Enghave Brygge dækker 292.000 m2 fordelt på ca. 2400 boliger. Bydelen er placeret mellem Havneholmen i nord og Teglholmen i syd og består af 11 boligøer. Hver ø er afgrænset af sidekanaler, og området er skåret igennem af den 700 m lange hovedkanal ’Enghave Kanal’, der binder bydelene sammen. 


Gröning Arkiteter har, udover at stå for masterplanene for hele området, tegnet boligerne på de tre nordlige boligøer i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema. Området dækker over ca. 750 lejligheder fordelt på 75.100 etage m2. Vi har lagt vægt på diversitet i udformningen af lejlighedskomplekserne, der har mellem 5-9 etager.


Hver boligkarré er åbnet mod havnen med sit eget grønne område. Der er stier langs med hovedkanalen, der er anlagt med broer henover, som forbinder bydel. Langs havnen er der trapper og bænke, hvor man kan sidde og nyde nærheden til vandet.


Kvarteret bærer præg af intimitet og variation i facaderne med en respekt for traditionen for klassisk boligbyggeri i Københavns brokvarterer. Vi har haft fokus på at skabe boliger, der dækker beboernes behov og samtidig indgår i den overordnede idé med Enghave Brygge.


Historien om Enghave Brygge går tilbage til den oprindelige arkitektoniske vision for hele Sydhavnen. Københavns Kommune besluttede sig i 1999 for at finde en international løftestang for byens arkitektur, og den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters fik opgaven.


Soeters skabte en plan for Sydhavnen inspireret af hans udbygning af Java Island i Amsterdam, hvor kanaler er den bærende idé. Han tegnede Sluseholmen, der blev bygget som den første bydel af det ambitiøse projekt for hele Sydhavnen. Amsterdams smalle byhuse med kanaler omkring blev brugt som forlæg, og det inspirerede Gröning Arkitekter i arbejdet med Enghave Brygge. 


Enghave Brygge er en videreudvikling af de oprindelige greb fra Soeters, men der er forskelle på de to bydele. F.eks. er boligblokkene bredere i Enghave Bygge for at skabe mere plads i lejlighederne. Man kan ikke gå rundt om boligkarréerne i Sluseholmen, da en eller to sider ligger lige ud til vandet. Gröning Arkitekter valgte i Enghave Brygge at skabe stier rundt om karréerne og anlægge små brygger langs havnekanten, som fremmer nærheden til vandet.


Enghave Brygge har været mange år undervejs og blev forsinket på grund af finanskrisen. Byggeriet gik først i gang i 2014.