Sluseholmen syd - Poppelholmen O


Poppelholm


Type: Boligbyggeri

Adresse: Poppelholm. Område "O" på Sluseholmen syd. København
Andre projekter i området:

Sluseholmen syd masterplan

Karré "T" - Slusehuset

Karré "N" - Lærkholm

Karré "K" - Løvholm

Karré "S" - Molehuset