Store Tuborg erhverv


Store Tuborg


Type: Erhvervsbygning

Adresse: Strandvejen, Hellerup

År: 

Omfang:Store Tuborg ligger i et kvarter med mange danske arkitekturperler. Det er samtidig det første vue ind med København, når man kommer fra Strandvejen. Her har Gröning Arkitekter skabt en blanding af bolig og erhverv, der på en og samme gang integrerer bybebyggelsens etageejendomme

med villakvarterernes punktbebyggelse ved at hente inspiration fra begge.


Projektet startede tilbage i 2002 med forsikringsmæglerne Willis nye domicil, hvor en del af det tidligere plejehjem Store Tuborg Hjemmet blev ombygget til administration og der blev udvidet i form af et nyt hus på hjørnet af Strandvejen og Tuborgvej. Selve erhvervsdelen vender ud mod den trafikerede del og spiller op til et erhvervsområde, der i forvejen omfatter Anton Rosens gamle fredede Tuborg-hovedsæde fra starten af 1900-tallet og Henning Larsens kontordomicil Tuborg Nord bygning 4C.


På den modsatte side ved Tuborgvej /Strandvejen lå der tidligere en uartikuleret og halvtom plads ud mod det bagvedliggende villakvarter. Gröning Arkitekter placerede derfor indgangspartiet til Willis domicilet i et hjørnehus, så bygningerne til sammen dannede et helt nyt rum og styrkede områdets fysiognomi. I sin nuværende form markerer det overgangen mellem Østerbro og Strandvejen og fungerer som en slags monomental byport ind mod København. 2. og sidste etape i Store Tuborg-projektet er i øjeblikket i gangværende og består af ombygning og renovering af i alt 16 luksuslejligheder i det tidligere plejehjem.


Boligdelen har udvendig samme arkitektoniske stil som erhvervsdelen, men for at skabe en følelse af privathed væk fra trafikstøj og erhverv, er boligerne placeret ud mod det bagvedliggende markante villakvarter og et gårdrum med en gammel blodbøg, som skulle være blevet plantet af NFS. Grundvig i 1830’erne. På den måde skabes der en naturlig overgang mellem det byen og villakvarteret.